Hovedside Info Presseklipp Nyhetsbrev Bilder Email

Du kan også hjelpe noen!

Vi bombarderes fra alle kanter av organisasjoner som vil ha penger til sine gode formål. Sikkert er det at det finnes nok krig, fattigdom og elendighet for alle. Og ofte gir vi noen kroner - for å hjelpe noen som trenger det, og for å bedre vår egen samvittighet. Men sjelden ser vi noe konkret resultat.

Som medlem i Boliviafamilien Norge kan du få oppleve å hjelpe et bestemt barn med mat, klær, husly, utdannelse... Til et verdig liv. Du kan følge med det gjennom oppveksten. Sende julegaver. Motta brev (originalt og oversatt) og bilder.

Hva koster det å gi?

Det finnes selvfølgelig ingen øvre grense for bidraget - det beror på økonomi og hjertelag - men den nedre grense er på kr 200,- pr. måned. Disse pengene går ikke til det enkelte barn, men til selve driften av hjemmet hvor barnet bor: Innkjøp av mat, klær, skolemateriell... I tillegg gis fadderne mulighet til å sette inn noen ekstra kroner på kontoen i forbindelse med jul og fødselsdager, og disse pengene går uavkortet til kjøp av gaver for dette barnet. Etter en tid vil fadderen få takkebrev fra barnet, oftest også med et bilde av barnet og gaven.

Hvordan vet jeg at pengene kommer frem?

Skepsis er sunt, så det er fornuftig å spørre. Det fungerer som følger: I DnB er det opprettet en konto som kalles BOLIVIAKONTOEN, kontonummer 5343.20.53780. Bevegelser på kontoen kan sjekkes av alle - også de som ikke er medlem av BFN. Den 5. i hver måned slår DnB sammen bidragene som har kommet inn siden forrige måned, og det totale beløp blir deretter omgjort til en krysset sjekk i US dollar. Den blir sendt uavkortet og rekommandert til major Antonio Arguedas, som er sjef for alle Frelsesarméens aktiviteter i Bolivia. Kvittering blir gitt både fra banken og Frelsesarméen, og Tito fordeler beløpet til de forskjellige institusjonene i Boliviafamilien.

Og vi gjentar: I Boliviafamilein går ikke én krone bort i administrasjon. Alt blir overført til de som sårt trenger det. At opplegget fungerer viser følgende: Alle de som ble med fra starten i 1981 er fortsatt faddere!

Hovedside Info Presseklipp Nyhetsbrev Bilder Email


Sist oppdatert 20.03.04 av: Lars Egil Borsheim