Hovedside Info Presseklipp Nyhetsbrev Bilder Email

Both-prisen 2001

Baste Fanebust fryser ikke. Og det gjør heller ikke 600 barn i Bolivia, takket være hans engasjement. Den 15.desember 2000 ble Baste tildelt årets Booth-pris.

Av Rebecca Solevåg og Ole Kåre EideIkledd hatt og sjal fra Bolivia, og med sin egen «Bolivia-familie» representert i salen, mottok Baste Fanebust Booth-prisen 2000. Utdeling av prisen spilte en sentral rolle i Frelsesarmeens kampanje «Den som gir fryser ikke…», og fant sted i Templet korps, Oslo.

Det var Frelsesarmeens landsleder i Norge, kommandør B. Donald Ødegaard, som overrakte prisen, og Baste mottok i tillegg en sjekk på 50.000 kroner fra arbeidsgiveren sin, Phillips.

Booth-prisen

Booth-prisen ble delt ut for aller første gang i desember. I komiteen satt kommandør Berit Ødegaard, major Njål Djurhuus, frelsessoldat Hilde Dagfinrud Valen og frelsessoldat Jan Størksen. Dette er Frelsesarmeens hederspris og tildeles personer «som har utført handlinger Frelsesarmeen ønsker å uttrykke sin takknemlighet for eller som organisasjonen definerer som i Frelsesarmeens ånd», som det heter i statuttene.

Formålet med prisen er å rette oppmerksomheten mot et verdifullt og uegennyttig engasje-ment.

– Den ble kalt for Booth-prisen fordi den skal gjenspeile initiativ og nytenkning, forteller Jan Størksen som er markedsleder i Frelsesarmeen.

– Etter hvert som prisen blir etablert som en årlig begivenhet, håper vi at Frelsesarmeens egne folk vil være med å foreslå verdige prisvinnere. Det er ikke slik at de som får prisen må ha gjort noe for Frelsesarmeen, men det må skje i Frelsesarmeens ånd: ville William Booth nikke anerkjennende til dette?

– Hvorfor valgte dere å gi prisen til Baste Fanebust?

– Baste Fanebust fikk årets pris både på grunn av resultatene av hans arbeid og hans utholdenhet. Han har bygget opp fjernadopsjonsvirksomheten helt fra grunnen av, og han har holdt på med dette arbeidet i over 20 år. Han har valgt en utradisjonell arbeidsform ved å involvere næringslivet. Han valgte sin måte ut i fra en visjon og har dermed pløyd ny mark, forklarer Jan Størksen. •

Hovedside Info Presseklipp Nyhetsbrev Bilder Email


Sist oppdatert 20.03.04 av: Lars Egil Borsheim